Spinnen in de tuin

Spinnen in de tuin

Spinnen in de tuin

 

Bij een spinnenplaag denken de meeste mensen aan overlast van spinnen binnenshuis. Toch kan er ook gesproken worden van spinnenoverlast in de tuin. Dit kan vervelend zijn wanneer u bang bent voor spinnen, maar ook kunt u de vele spinnenwebben als overlast beschouwen.

Zijn spinnen gevaarlijk?

 

De meest gevaarlijke spinnen zijn onder andere de hobo spin, de wolfspin en de zwarte weduwe. Deze spinnensoorten komen in Nederland gelukkig niet voor. In onze eigen woningen en gebouwen treffen we voornamelijk de muurkaardespin aan. De huiskaardespin, die veel op de muurkaardespin lijkt, bewoont bij voorkeur de buitenmuren van gebouwen. De in Nederland aanwezige spinnetjes zijn ongevaarlijk voor de mens. De kaken van de spin zijn erg klein en kunnen de huid van de mens niet doorboren.

Spinnen in de tuin voorkomen

 

Het is onmogelijk om spinnen geheel uit een tuin te weren. Toch kan het aantal spinnen in de tuin verminderd worden door schuilplaatsen weg te halen. Omgekeerde bloempotten, houtstapels of een composthoop geven de spin de gelegenheid om zich te verschuilen. Zorg ervoor dat deze schuilgelegenheden zich niet te dicht bij de woning bevinden. Dit voorkomt dat de diertjes de woning binnendringen. Daarnaast zal de spin bij gebrek aan schuilplaatsen sneller naar een andere omgeving of tuin verhuizen. Andere factoren die veel spinnen aantrekt zijn hoog gras, buitenlampen en losliggend vuil. Een composthoop trekt insecten aan, de voedselbron voor spinnetjes. Een spinnenplaag in de achtertuin kan overgaan in een plaag binnenshuis. Openstaande ramen zijn een snelle manier om een woning of pand binnen te treden.

Spinnensoorten in de tuin

 

Het is voornamelijk de kruisspin die we in tuinen aantreffen. Aan het einde van de zomer paren kruisspinnen. Er wordt vaak beweerd dat het mannetje na de paring door het vrouwtje wordt opgegeten. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mannetjes door uithongering en uitputting om het leven komen. Het vrouwtje maakt een cocon dat eruit ziet als een gele dons watten. Deze ziet u vaak in struiken of in hoeken vastgekleefd zitten. Hierin worden de eitjes afgezet. De jonge spinnetjes komen na de winter uit het ei en zijn direct zelfstandig.

Een spinnenplaag in de tuin ontstaat wanneer spinnen de ruimte en mogelijkheid hebben om zich voort te planten. Voldoende schuilgelegenheden dragen hieraan bij. Ook wanneer een composthoop of de aanwezigheid van huisdieren als konijnen veel insecten aantrekt, geeft dit de spin voldoende voedsel en reden om in groten getale aanwezig te zijn.

Spinnen in de tuin professioneel laten bestrijden

 

Spinnen zijn nuttig en worden daarom door de wet beschermd. Dit betekent dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. Wanneer de gehele tuin vol zit met spinnenwebben, dan kunnen we spreken van een spinnenplaag buitenshuis.

 

Het is onbegonnen werk om deze spinnenplaag zelf aan te pakken. Hiervoor kunt u vertrouwen op ons professionele ongediertebestrijdingsbedrijf. We maken gebruik van een biologisch product. Hiermee wordt dus spin verhinderd in het bouwen van een spinnenweb of spinnennest. Het gevolg is dat spinnen verhuizen naar een andere omgeving. Hiermee kan een spinnenplaag in uw tuin effectief bestreden worden.

Onze klanten

Advies of bestrijden